658 081 269 info@agaexar.gal

Asociados

Unidos desde Agaexar

A IMPORTANCIA DE ASOCIARSE

Os intereses que ten unha empresa de xardinería ou un autónomo (laborais, fiscais, institucionais, promoción…), estarán mellor representados e defendidos pertencendo a unha Asociación sectorial. Por este motivo, desde a Asociación axuntamos esforzos para que as empresas de xardinería -en calquera das súas actividades- intégrense e participen na Asociación Galega de Empresas de Xardinería.

Estando unidos en Agaexar, seremos máis fortes como institución, o que redundará nunha maior facilidade para conseguir os nosos obxectivos e que as nosas propostas sexan escoitadas:

 

  • Porque debemos consolidar o papel de Agaexar como motor da profesionalización e dignificación do sector da xardinería en Galicia.
  • Porque debemos traballar unidos na defensa dos nosos intereses.
  • Porque debemos implicar ás institucións para que adapten un papel máis activo en defensa das nosas necesidades.

Poñemos a disposición dos nosos asociados un asesoramento profesional en materia de xardinería, unhas iniciativas de formación e información específicas que o noso sector demanda, e un conxunto de servizos e acordos preferentes que configuran unha contorna de vantaxes económicas e de xestión para a empresa, por exemplo:

 

  • Acordos e convenios interesantes e vantaxosos (combustible, empresa de recobros, implantación e mantemento LOPD, formación, servizo de prevención alleo, etc.)

  • Información sobre normativas, axudas e subvencións.

  • Información sobre eventos, feiras, congresos e cursos de xardinería.

  • Comunicacións internas sobre cuestións de interese para o funcionamento da empresa.

  • Apoiámonos mutuamente e pode coñecer os demais comerciantes ou autónomos persoalmente.

  • Outra forma de publicidade, xa sexa directa ou indirecta, con presenza nas redes sociais, páxinas web, prensa e medios publicitarios.

Listado de asociados

[ASL_STORELOCATOR]